תושבי ירושלים,

 

העיר ירושלים המונה למעלה מ-800,000 תושבים, עוסקת בדרכים שונות ומגוונות במאבק בנגע השימוש בסמים ובאלכוהול, אותו מוביל האיגוד הירושלמי למאבק בסמים ובאלכוהול.

האיגוד שהוא תאגיד עירוני, פועל בראש ובראשונה למניעת השימוש בסמים ובאלכוהול בקרב בני נוער וזאת על ידי פעילויות הסברה והדרכה בבתי ספר ובחינוך הלא פורמלי.

בנוסף לכך, פועל, תוך כדי שיתופי פעולה עם גופים נוספים, בעיריית ירושלים ומחוצה לה, לטפל בבני נוער ומבוגרים שהידרדרו לשימוש בסמים ולשימוש לרעה באלכוהול.

בנוסף, מפעיל האיגוד סיירות הורים, שהינן ביטוי לעשייה ההתנדבותית הקהילתית המיוחדת של תושבי ירושלים, העוסקות במניעת התנהגויות סיכון בקרב בני נוער, במקומות הבילוי שלהם.

תקוותנו היא שפעילות האיגוד בתחום החינוך והמניעה תגיע למירב תושבי העיר, בני נוער והורים, בכל המגזרים ותסייע בצמצום התנהגויות הסיכון בקרב בני הנוער בכלל ושימוש בסמים ואלכוהול בפרט.

ב ב ר כ ה ,

 

 

 

 

ניר ברקת

ראש העיר

ב ב ר כ ה ,

 

 

 

 

מאיר תורג'מן

סגן ראש העיר ויו"ר הועד המנהל

דבר ראש העיר ויו"ר האיגוד

יצירת קשר

טלפון: 02-6232713

פקס: 02-6232947

כתובתנו

רח' הלל 22

ת.ד. 2919, ירושלים 91028

2014 © כל הזכויות שמורות לאיגוד הירושלמי למאבק בסמים ואלכוהול